Tải game hoa qua noi gian , dòng game hay nhất trong các game chiến thuật game hoa qua noi gian zalo|

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên THPT

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên THPT

Theo công văn 1982 /SGD&ĐT Bến Tre về việc Khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng, nhà trường triển khai đến các giáo viên truy cập các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên để tham khảo, học tập. logo

Mật khẩu truy cập tài liệu : 123456

 

Danh mục tài liệu khối Trung học phổ thông :
THPT1: Đặc điểm tâm lý của học sinh Trung học phổ thông
THPT2: Hoạt động học tập của học sinh THPT
THPT3: Giáo dục học sinh THPT cá biệt
THPT4: Phưng pháp và kĩ thuật, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THPT
THPT5: Môi trường học tập của học sinh THPT
THPT6: Xây dưng môi trường học tập cho học sinh THPT
THPT7: Tham vấn, tư vấn hướng dẫn cho học sinh THPT
THPT8: Kĩ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn và một số phương pháp tiếp cận cơ bản trong hướng dẫn cho học sinh THPT
THPT10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh HPT
THPT11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiẻu só trongtrường THPT
THPT12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THPT
THPT13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THPT trong ké hoạch xây dựng kế hoạch dạy học
THPT14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
THPT15: Các yếu tố ảnh hướng tới thực hiện kế hoạch dạy học cấp THPT
THPT16: Hố sơ dạy học đáp ứng đổi mới phương pháp dạy học cấp THPT
THPT17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng
THPT18: Phương pháp dạy học tích cực
THPT19: Dạy học với CNT
THPT20: Sử dụng các thiết bị dạy hoc ở THPT
THPT21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học
THPT22: Sử dụng một số phần mềm dạy học
THPT28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong trường THPT
THPT29: Giáo dục học sinh thông qua các hoạt động giáo dục
THPT30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT
THPT31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
THPT32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm
THPT33: Giải quyét tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiêm
THPT34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT
THPT35: Giáo dục Kĩ năng sống cho học sinh THPT
THPT36: Giáo dục giá trị cho học sinh THPT
THPT38: Giáo dục hoà hập trong giáo dục THPT
THPT39: Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THPT
THPT40: Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục
THPT41: Tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT

Học tập theo Bác

Còn kém thì phải học, phải tích cực học cách làm việc, tích cực học chuyên môn cho biết. Nếu vì kém mà không làm thì không được. Nhiều cái mình chưa biết, nhưng có quyết tâm học thì phải biết, nhất định biết.

Hồ Chí Minh toàn tập

    azitromicina para bebes alternative naturali propecia feldene pfizer tablets priligy precio http://www.nanoqam.uqam.ca/vio...co&id=2657